Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ.


 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

& ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Έτος ίδρυσης 1979
                                                                                                                        Κάρυστος, 25-2-2014
                                                                                                               Αρ. Πρωτ. : 59
ΘΕΜΑ:  Διαμαρτυρία για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε κινητή καντίνα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Καρύστου 
    Κατόπιν οχλήσεων συνάδελφων επαγγελματιών εστίασης, την  Παρασκευή 21-2-2014, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, με θέμα την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί του νότιου πεζοδρομίου του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, για την τοποθέτηση κινητής καντίνας, με την υπ’ αριθμ. 65/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Καρύστου. Επισημαίνουμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες παραχώρησης, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Παρακαλούμε να επανέλθει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αφού έχουν γνωμοδοτήσει οι αρμόδιοι φορείς και όργανα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρία Βερούχη
Γεώργιος Τσατσάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου